Διατροφή, Ασπίδα στα Αυτοάνοσα (Συνταγές και αναλυτικά μενού) – 2 ΤΟΜΟΙ