ΟΜΙΛΙΕΣ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Φωτογραφίες του Δρ. Δημήτρη Γρηγοράκη από ομιλίες και συνέδρια που έχει παραστεί